Politics and media: focus on content

Politics and media: focus on content

“It is to be hoped that the freshly appointed ministers and state secretaries are less concerned with image than with the content of their work. This also applies to the members of Parliament. Worrying about how something will come across and how the public will...
Politics and media: focus on content

Politiek én media: focus je op de inhoud

“Het is te hopen dat de vers aangetreden ministers en staatssecretarissen zich minder druk maken om de beeldvorming dan om de inhoud van hun werk. Dat geldt ook voor de leden van de Tweede Kamer. De zorg hoe iets overkomt en hoe het publiek moet worden ingepakt,...